Συγκοινωνίες:

ΚΤΕΛ: Αστικές γραμμές 2641057851
ΚΤΕΛ: Υπεραστικές γραμμές 2641022214

Πρώτες Ανάγκες:

Νοσοκομείο Γενικό 2641057333
2641057335

Συγκοινωνίες:

ΚΤΕΛ: Αστικές γραμμές 2641057851
ΚΤΕΛ: Υπεραστικές γραμμές 2641022214

Πρώτες Ανάγκες:

Νοσοκομείο Γενικό 2641057333
2641057335

Συγκοινωνίες:

ΚΤΕΛ: Αστικές γραμμές 2641057851
ΚΤΕΛ: Υπεραστικές γραμμές 2641022214

Πρώτες Ανάγκες:

Νοσοκομείο Γενικό 2641057333
2641057335

Συγκοινωνίες:

ΚΤΕΛ: Αστικές γραμμές 2641057851
ΚΤΕΛ: Υπεραστικές γραμμές 2641022214

Πρώτες Ανάγκες:

Νοσοκομείο Γενικό 2641057333
2641057335