Μετράει τρεις χιλιετίες ζωή και διαρκών αλλαγών, που οφείλονται στη δράση των ποταμών (Ευήνου και Αχελώου) και τις επεμβάσεις του ανθρώπου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1960-1995, που συντέλεσαν στο να διαμορφωθούν έξι λιμνοθάλασσες, σχετικά απομονωμένες μεταξύ τους, με συνολική έκταση 150.000 στρέμματα. Εκεί, όπως και στους γύρω αλμυρόβαλτους ζουν και τρέφονται πολλά είδη πουλιών, που ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει.