Τουρλιδα

Η Τουρλίδα είναι κατοικημένη νησίδα του Πατραϊκού. Για να φθάσει κανείς διανύει μια μαγευτική διαδρομή περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων από το Μεσολόγγι μέσα στη λιμνοθάλασσα. Τα φημισμένα ηλιοβασιλέματα, η πανίδα, τα πουλιά και τα ψάρια που μπορεί ο επισκέπτης θα τον ανταμείψουν. Στην Τουρλίδα υπάρχει η κύρια παραλία όπου καταφεύγουν το καλοκαίρι οι Μεσολογγίτες για να κάνουν τα μπάνια τους.

Επίσης εδώ βρίσκεται και η λεγόμενη Μαύρη Αλυκή του Μεσολογγίου αντιδιαστολή με τη Λευκή λόγω της χαμηλότερης ποιότητας αλατιού που παράγεται.

Μέχρι το 1885 ήταν νησί, την χρονιά εκείνη κατασκευάστηκε δρόμος με την επιχωμάτωση της θάλασσας, για την κατασκευή του δρόμου χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά από τις εκσκαφές που έγιναν για την κατασκευή του λιμανιού. Λόγω της κατασκευής οδικού δικτύου η Λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας διαχωρίζεται πλέον από το υπόλοιπο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.